سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم رخشان – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جاوید امینی سپهری – بخش میکروبیولوژی، پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان
علی محبی – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه ۱۱ نمونه از خاک های آلوده به نفت خام، گازوئیل، روغن سوخته و بنزین هواپیما جمع آوری گردید. ۴۹ باکتری از این نمونه ه ایزوله و به صورت خالص تهیه شد. سپس میزان تولید گاز و بیوسورفاکتانت از آنها بررسی گردید. ۸ نمونه از باکتری ها توانایی تولید گاز از محیط های حاوی لاکتوز و سوکروز تا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد را دارا بودند. جهت انجام تست امولسیفیکاسیون نمونه ها از محیط حداقلی که شامل نفت خام گچساران بود، استفاده شد و تعداد ۱۶ باکتری که دارای نتایج خوب و قابل قبولی بودند جدا شد. همچنین این نتایج با نتایج حاصل از ۵ گونه باکتری شناخته شده در زمینه تولید بیوسورفاکتانت که از بانک میکروبی ایران تهیه شده بود مقایسه گردید. در پایان نمونه های برتر جهت استفاده در میکرو مدل آزمایشگاهی ساخته شده توسط تکنیک لیزر، انتخاب و نگهداری شد.