سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید ابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر
پگاه نجات – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف سامانه های نرم افزاری کاربردی نگاشت دنیای واقعی به دنیای نرم افزاری است. به عبارت بهتر، ویژگی ها و نیازها از دنیای کاربران به امکانات و کارکردهای یک سامانه نرم افزاری نگاشت می شود. آنچه باعث می شود نتایج نگاشت ها با هم تفاوت پیدا کنند، نحوه اولویت دهی به نیازهای دنیای واقعی توسط طراحان و میزان بهره گیری آنها از امکانات فناوری اطلاعات است. هرچه این نگاشت دقیق تر انجام شود، کارایی سامانه رایانه ای برای پاسخگویی به کاربران، بیشتر خواهد بود. در این مقاله این نگاشت برای حوزه نظرسنجی بررسی می شود. سامانه رایانه ای پیاده سازی شده (ایستار سامانه) یک نمونه نگاشت نیازهای دنیای واقعی به امکانات دنیای نرم افزاری است. نظر سنجی که به طور کلی چرخه عمر آن شامل: اقدامات پیش از اجرای نظرسنجی، اجرای نظرسنجی و اقدامات پس از اجرای نظرسنجی است. در بخش اول این مقاله به بررسی این مرالح در فضای نظرسنجی سنتی می پردازیم. در بخش دوم تحقیقات موجود درباره نظرسنجی ها در فضای الکترونیکی را بررسی می کنیم و در بخش سوم به توصیف سامانه رایانه ای که به این منظور پیاده سازی شده است می پردازیم. در نهایت در بخش چهارم، به مقایسه ایستار سامانه با نرم افزارهای مشابه نرم افزار پیاده سازی شده موجود اشاره می کنیم.