سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
کاوه قربانیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تامین سوخت خودروهای گازسوز از طریق سوختگیری خانگی مورد بررسی قرار میگیرد. مدل بسط داده شده عملکرد سیستم سوختگیری و پارامترهای موثر در طراحی و بهرهبرداری از این سیستم را مورد مطالعه قرار میدهد. با استفاده از نتایج مدل براساس معیارهای مصرف انرژی، ایمنی و قیمت تمام شده، مدت زمان بهینه برای سوختگیری تعیین میگردد. یکپارچهسازی سیستم سوختگیری به همراه سیستم ترکیبی پل سوختی- بویلر جهت توسعه ساختارسوختگیری و ارائه مفهومی جدیددر سیستمهای تامین انرژی خانگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.