سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین مهدی غلامی – تبریزکیلومتر۳جاده اذرشهر مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq
آیت ا.. جمالی – تبریزکیلومتر۳جاده اذرشهر مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq
جهانبخش آریانی – تبریزکیلومتر۳جاده اذرشهر مجتمع پتروشیمی تبریز،امور hseq

چکیده:

واژه ریسک ازمعدودواژه هایی استکه بشربا افزایش شناخت خود ازمحیط زندگی با آن اشنا گردیده است زیرا درک نموده که اغلب حوادث مهم دراثرمنابع مختلف خطا ازقبیل خطاهای سخت افزاری نرم افزاری سازمانی و انسانی رخ داده است با پیچیده شدن سیستم ها شناسایی منابع خطا و متغیرهای موثر درتوزیع شدت و مقدارعدم قطعیت با استفاده ازروشهای سنتی و متداول به سهولت انجام نمی گیرد لذا دستیابی به سطح معینی ازدرجه اطمینان و مشخص نمودن اجرا نامطمئن سیستم نیاز به استفاده ازمتدولوژیهای پیشرفته دارد درمقاله حاضر سعی شده است با معرفی اجمالی تکنیکهای ارزیابی ریسک به بررسی درخصوص مراحل ارزیابی ایمنی و مدیریت ریسک پرداخته و بررسی های موردی را که دراین خصوص انجام شده یا ازمنبع مختلف جمع اوری گردیده است را ارایه نماید