سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی – شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور علی فقیری – شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزام فربیز – شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی رضاعی – شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

گوگرد یکی از مهمترین عناصر مواد خا م صنعتی می باشد که برای صنایع مختلف اهمیت بسزایی دارد. حین حمل و نقل گوگرد همواره خطر آلودگ ی حاصل از پراکندگ ی ذرات گوگرد وجود دارد اگر در مورد آلودگی تمهیدات پیش گیرانه انجام نشود ، خطرات بسیاری برای سلامتی انسان بدنبال خواهد داشت . این مقاله بر آن است تا س یستم های رایج حمل و نقل گوگرد در بنادر جهان را بعنوان راهکاری مناسب و الهام از آن در بنادر داخل کشور بیان نماید