سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن اسماعیلی – کارشناس مهندسی صنایع(ایمنی صنعتی)مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

چکیده:

با توجه به اینکه در اکثر صنایع عظیم وبزرگ بطور معمول مواد ومصالح فراوان می بایست جابجا شوند باربرداری وجابجایی بار بعضا"یکی مشکلات جدی این صنایع می باشد. زیرا ازیکسو مواد ومحصولاتی که جابجا می شوند بسیار وزین بوده و از سوی دیگر با توجه به وزن وشکل نامنظم وناصاف محصولات این صنایع لوازم مورد استفاده برای باربرداری ( زنجیر،سیم بکسل ،شاهنگ ،گریپر وتسمه … ) به شدت آسیب می بیند ودر واقع یکی ازخطرات جدی اینگونه صنایع خطرات وریسکهای ناشی از جابجایی بار می باشد.در مقاله حاضر تاحد امکان سعی شده است مشخصات وخصوصیات وموارد ایمنی کار با لوازم واقلام اصلی بار برداری وجابجایی بار تشریح و راه حلی برای کاهش ریسک وتحت کنترل قرار گرفتن این لوازم جهت افزایش ایمنی وکارایی ارائه گردد.