سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سیدضیاء الدین شفائی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهرود
امید فروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن

چکیده:

امروزه کاربرد آتش باری در پروژه های معدنی و عمرانی امری اجتناب ناپذیر است. اگرچه بشر توانسته است انرژی غیر قابل تصور، اما قابل ماسبه انفجار را مهار کند، اما این امر بدون رعایت نکات ایمنی در مراحل مختلف کار مانند ساخت مواد منفجره، تامین تناسب منطقی و هملی نوع ماده منفجره با پروژه مربوطه و طراحی مناسب نقشه آتشباری با لحاظ کردن عوامل محیطی، چالزنی ، خرجگذاری و انفجار غیر ممکن است.
دراین میان علاوه بر نکات کلی در زمینه رعایت ایمنی ، مواردی خاص نیز وجود دارد که به نوبع خود رعایت نکات ایمنی خاص را می طلبد. یکی از انواع این گونه فعالیتها، آتشباری کنترل شده به منظور تخریب سازه های مختلف نظیر ساختمانها، پلها و دودکشهای قدیمی می باشد. از آنجاییکه این سازه ها غالبا در مناطق مسکونی و نقاط حساس به مسائل زیست محیطی قرار دارند رعایت نکات خاص ایمنی، بارزتر و پر اهمیت تر جلوه می نماید.