سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارسلان رئیسی –
حمیدرضا داسمه –
مهدی نجف پور –

چکیده:

بسیاری از مواد شیمیایی خالص یا مخلوط دو یا چندماده شیمیایی می تواند خاصیت انفجاری داشته باشد. هر چه محتوای انرژی این مواد بیشتر وسرعت تجزیه آنها و نیز حساسیت آنها به عوامل محرک بیشتر باشد، خطر آنها بیشتر است. در صورتی که مواد انفجاری از محلولهای واکنش رسوب کرده یا متبلور شوند و یا بصورت فاز مجزا جدا شوند، در اثر این تجمع خطر انها افزایش می یابد.