سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره لاریجانی – کارشناس مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

حمل و نقل کالاهای خطرناک به وسیله راه آهن در بسیا ری از کشورهای اروپایی و آمریکایی به بهترین نحو ممکن و با رعایت کلیه اصول ایمنی صورت می گیرد . تقریبا همه راه آهنها مدت زمان زیادی است که شاهد کاهش تعداد سوانح می باشند که این به واسطه استفاده از فن آوریهای مربوط به بخش ایمنی می باشد. متاسفانه تاکنون در راه آهنها دلیل اصلی ایجاد سوانح در خطای انسانی بوده و مواردی از قبیل خرابیهای مربوط به تجهیزات و تاسیسات راه آهن، گذرگاههای هم سطح، قوسهای با شعاع کم و ناقص بودن یا فقدان مقررات عمومی حرکت کالاهای خطرناک در رده های بعدی قرار دارد. در کشور ما حمل کالاها از م حدودیت خاصی برخوردار است . این محدودیت بیشتر بدلیل حذف بسیاری از مواد از لیست حمل و نقل می باشد که در زمره مواد خطرناک قرار می گیرند . با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای غنی از نظر منابع نفت و گاز و محصولات پتروشیمی می باشد و ما ناگزیر به حمل آنها برای مصارف داخلی و خارجی هستیم و با توجه به موقعیت استراتژیکی کشورمان که در مرکز کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب قرار گرفته است و کشورهای نفت خیز همجوار بعضا ناگزیر به ترانزیت نفت و گاز صادراتی خود از طریق ایران می باشند، لذا افزایش ایمنی در حمل کالاهای خطر ناک و مجهز نمودن ناوگان ریلی به تجهیزات و واگنهای مناسب با شرایط حملآنها و آشنایی و به کار بردن کامل مقررات بین المللی حمل و نقل کالاهای خطرناکOSJD و ۲ RID ضروریمی باشد.