سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راشین علیزاده – کارشناس ارشد آموزش بھداشت – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز
محمدحسین تقدیسی – دکترای تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت – ھیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

یکی از مزایای بکارگیری فرایندهای رفتاری و هدایت شرکتها در سراسر دنیا بهبود فرهنگ ایمنی سازمانی وارتباطات درون سازمان است.بهبود ارتباطات ایمنی از طریق ایمنی رفتاری در پرورش یک فرهنگ ایمنی سازمانی سالم و مثبت نقش عمده ای دارد که این خود میزان آسیب دیدگی حین کار را به طور قابل توجهی کاهش می دهد .مدیریت ایمنی مبتنی بر رفتار یک آنالیز رفتار یا اصلاح رفتار است که از اصول شرطی سازی کنشگر و نظریه تقویت بهره می گیرد .درگیر نمودن کارکنان در ایمنی یک شیوه معنادار در بهبود ایمنی و شرایط محل کار است