سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی بختیار – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و ایمنی – سرممیز و مدرس سیستم های مدیریت ISO14001 و

چکیده:

علیرغم اینکه در سرتاسر جهان سطح زندگی بهبود یافته و طول زندگی نیز افزایش یافته است، شهروندان ایرانی در مقایسه با اغلب کشورهای جهان، هزینه و تاوان بیشتری برای شیوه زندگی نوینشان می پردازند . هر ساله دهها هزار حادثه منجر به مرگ و صدها هزار حادثه منجر به صدمات انسانی در کشور ما رخ می دهد. هزینه های مستقیم اقتصادی این حوادث در یک برآورد، معادل فروش سالیانه نفت و هز ینه های انسانی آن، بین ۳-۲ مرگ و چندین مجروح در ساعت، تخمین زده شده است.