سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرحمان ترابی – استادیار دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نظر به آنکه پیش بینی می شود استخراج ذخایر زغالسنگ طبس به صورت مکانیزه انجام شود. بررسی ایمنی نگهداری با نگهدارنده های قدرتی (Powered Supports) در سینه کارهای چنین معادنی موضوع مقاله حاضر انتخاب شده است.
آمار نشان میدهد تعداد حوادث قابل گزارش در سینه کارهای استخراج جبهه کار بلند زغالسنگ درمعادن انگلستان ازحدود ۶۰۰ فقره در سال ۱۹۶۰ به کمتر از ۱۰۰ فقره در سال ۱۹۸۰ و تعداد حوادث منجر به فوت ازحدود ۱۱۰ فقره در آن سال به تقریبا صفر در سال اخیر کاهش یافته است و این نتیجه مستقیم استفاده از سیستم نگهدارنده های قدرتی در این معادن است که در مجموع از حدود ۴۰ مورد در سال ۶۰ به حدود ۷۰۰مورد در سال اخیر افزایش یافته است.
معدن زغالسنگ زیرزمینی Newstan در حدود ۱۵۰ کیلومتری شمال شهر سیدنی در نیوکاسل استرالیا واقع است و نویسنده در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ جهت انجام بخشی از کار پژوهشی خود در این معدن به تحقیق اشتغال داشته است. این معدن به عنوان یک معدن نمونه که به صورت موفق از نگهدارنده های قدرتی استفاده می کند و همچنین مشابهت هایی از نظر ساختمانی با کانسار طبس دارد، مورد توجه قرار گرفته است. لایه زغالسنگ استخراجی در این معدن، موسوم به Young Wallsend ، دارای ضخامت حدود ۳/۳ متر و شیب ناچیز می باشد. وسایل نگهداری مورد استفاده در این معدن از نوع Chock Shield 350 تنی کمپانی Joy می باشند که ملاحظاتی نظیر سرعت پیشروی سینه کار، طول پانل، وسعت بخشی از سقف از علیرغم استخراج آن قسمت به صورت معلق باقی می ماند و نهایتا فشار وارد بر وسایل نگهداری در تعیین نوع و برآورد ظرفیت های باربری نگهدارنده های قدرتی کاربرد دارند.
نظر به ایمنی بالا در استفاده از نگهدارنده های قدرتی ولزوم آن در شرایط استخراج مکانیزه، در این مقاله ضمن اشاره به فرازهایی از ویژگیهای این نگهدارنده ها، استفاده از تجارب معادن نظیر معدن فوق پیشنهاد شده است.