سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین چراغی – کارشناس مسئول امور ترمینالها – بندر شهید رجایی

چکیده:

این پژوهش، پژوهشی توصیفی ،باهدف ایجاد یک قالب استانداردجهت افزایش ایمنی وحمل ونقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بندرشهید رجایی انجام گرفته است . دریکساله مهرماه ۸۲ تاآبان ۸۳ تعداد TEU17044 کالای خطرناک وارد بندر شهیدرجایی شده است ورود این کالاها به بندرشهید رجائی لزوم رعایت استانداردهای ایمنی درنگهداری وحمل ونقل در زمینه: پذیرش ، برچسب گذاری ،صفافی، تفکیک کالای خطرناک را می طلبد .
براساس بررسی به عمل آمده عدم درک کافی ازدستورالعملهای اجرایی ومعین شده، جابجایی وحمل و احتیاط آمیزونگهداری کالای خطرناک همچنین عدم تدارک پرسنل آموزش دیده وتوسعه زمینه های آموزشی و عدم تخصیص سایت اختصاصی جهت نگهداری کانتینرهای محتوی کالای خطرناک می تواند صدمات جبران ناپذیری را از جنبه های مالی و جانی به همراه داشته باشد . پژوهشگر تدوین دستورالعمل چیدمان کانتینرمحتوی کالای خطرناک براساس ویژگیهای هر کدام ، تهیه مقررات حمل و نقل کالای خطرناک وبوجود آوردن سیستم علامت گذاری با استفاده ازعلائم مشخص که نشان دهنده نوع خطر برای هر طبقه کالای خطرناک باشد را پیشنهاد می نماید .