سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل معصومی –

چکیده:

با توجه به اهمیت و کارایی مواد منفجره در صنایع نظامی ، حجم تولید و مصرف آﻧﻬا و خطرات ناشی از کار با این مواد در مراحل مختلف آزمایشگاهی ، تولیدی ، صنعتی ، حمل و نقل ،
انبارداری و تستهای عملکردی ، رعایت ایمنی در این مراحل ضروری است . هدف از ارائه این مقاله اهمیت توجه به بحث حمل و نقل مواد و مهمات ونگهداری مواد در انبار و رعایت اصول ایمنی در حمل و نقل مواد می باشد. عدم رعایت مقررات ایمنی و دستورالعمل ، نبود آموزش ها و اطلاعات کافی ، عدم مدیریت اصولی بر انجام کارها ، عدم توانایی در انجام کارها ، عدم آگاهی و مهارت کافی باعث شکل گیری یک حادثه می شود.