سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رویا شادمانی – کارشناس فنی دفتر طراحی شرکت کشتی سازی فراساحل

چکیده:

یکی از اهداف بلند مدت کشور، به دست آوردن سهم قابل توجهی از بازار جهانی دریایی است چرا که بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق مرزهای آبی می باشد که باید باپیشدستی در اصول و سیاست های فراگیر و تاکید بر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست به این هدف برسیم. نهادینه کردن شاخص های ایمنی در فعالیت های بندری باید به عنوان یک استراتژی بنیادین مد نظرسازمانهای مربوطه قرار بگیرد. این مقاله به نقش سیستم های مدیریت ایمنی در بنادر و بهداشت حرفه ای در ارتقای کارایی می پردازد. در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و در ادامه به برنامه ها و راهکارهای مدیریت بهداشت و ایمنی و سلامت حرفه ای در بنادر پرداخته می شود . سپس بهارزیابی کمی ریسک می پردازد که از نتیجه ارزیابی انجام شده از ریسک های موجود در عملیات بندری به سهولت می توان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت را با تعیین سیاستگذاری ساززمان و سیستم برنامه ریزی، پایه گذاری، ارزیابی و در نهایت اقدام به اجرا کرد. مواردی راهنما نیز به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه میشود.