سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن اسماعیلی –

چکیده:

ایمنی اول از هر چیز به عامل انسانی توجه دارد و درست به همین خاطر است که یکی از مهمترین جنبه های کاری در هر صنعتی می باشد. معمولا واحدهای ایمنی بدلیل اهمیت مستقیما تحت نظر مدیران ارشد فعالیت می کنند . در آلمان رعایت موارد ایمنی و آنچه به مقوله ایمنی ارتباط دارد از مهمترین وظایف ارشد ترین مدیر اجرایی است و تا مادامیکه این مسئولیت بصورت کتبی به شخص دیگری واگذار نشده باشد خودش می بایست پاسخگوی چراها واگراهایی باشد که روی می دهد. در ایران، سالانه حدودا ۱۴۰۰۰ حادثه ناشی از کار به سازمان تامین اجتماعی گزارش می شود که ازاین تعداد بالغ بر ۱۲۰ مورد فوت و ۱۵۰ مورد از کار افتادگی کلی ناشی از کار بدلیل حوادث اتفاق می افتد در صورتیکه باستناد ضوابط بین الملل هر مورد فوت یا از کار افتادگی کلی را معادل ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ روز از دست رفته کاری تلقی نماییم قابل محاسبه است که در طی یکسال بالغ بر ۴۰۰ سال کاری را از دست می دهیم. با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک می توان اقدامات کنترلی مناسب را به موقع و قبل از وقوع حادثه به مرحله اجرا بگذاریم.
بروز هر حادثه حتی خیلی کوچک زیان هایی در بر دارد که به دوگروه تقسیم می شود:
۱ـ زیان های غیر مستقیم یا پنهان
۲ـ زیان های مستقیم یا آشکار
با ایمن فکر کردن، ایمن کار کردن و ایمن زندگیکردن، سرمایه های صرف شده، حفظ و اقتصاد یک مجموعه ارتقاء می یابد. حادثه یعنی ضرر و خسران، یعنی از دست رفتن سرمایه ها (مادی و معنوی) یعنی نیاز به سرمایه گذاری مجدد و یاجلوگیری از بروز حادثه به اقتصاد و رشد و شکوفایی مملکت کمک می شود.