سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر سعید شیرانی – مدیریت امور هماهنگی فنی طرح نیروگاه اتمی بوشهر
رضا حکمت شعار – رئیس واحد ایمنی و بهداشت صنعتی نیروگاه اتمی بوشهر

چکیده:

کارگاه نیروگاه اتمی بوشهر نیز از منظر ایمنی کارگاهی از این موضوع مستثنی نبوده و با کاربرد برنامه‌های علمی و کاربردی و با نگاه سیستماتیک و تعیین میزان اثرگذاری هر کدام از عوامل تضعیف کننده و سرعت دهنده می‌توان از بروز حوادث کارگاهی جلوگیری نمود. در همین راستا حوادث شرکت‌های پیمانکار کارگاهی نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱٬۳۸۲ با در نظر گرفتن متغیرهای کمی و کیفی از جمله سن، ساعت وقوع حادثه، پیام هفته، هفت سال و ….با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله کاسکوار، تی تست ، آنالیز واریانس یک طرف مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با به دست آمدن پی واللیو کمتر از ۰/۰۵ ارتباط معناداری بین سن حادثه دیدگان و تعداد حوادث به دست آمد. با توجه به اینکه سن حادثه دیدگان ارنج ۲۰ تا ۴۰ سال قرار داشت و نظر به پیگیری‌های به‌عمل آمده مشخص شد که زنجیر آموزش ایمنی و بازآموزی های مداوم از حلقه‌های ضعیف شده در بررسی‌های سیستماتیک علل حوادث خود را نشان می‌دهد. بر این اساس و با در نظر گرفتن ماهیت استثنای کارهای ساختمانی در پروازهای بین -۲۰ تا +۵۰ مترو و نصب تجهیزات سنگین و خطرساز و حجم بسیار بالای تخریب سازه‌های مختلف به واسطه ته دل پر از مدل آلمانی به روسی دهل ویژگی منحصربه‌فرد نیروگاه اتمی بوشهر و با تمهیدات ریاست محترم نیروگاه و استقرار باکس فعالیت‌های ایمنی و بهداشت زیر نظر مستقیم ایشان به منظور authority و ارتقای توان اجرایی، ما را بر آن داشت تا با بررسی مدل‌های مختلف حوادث و ارائه برنامه‌های سیستماتیک با استفاده از امکانات موجود برآمده و در راستای کاهش میزان حوادث و ایمن کردن محیط کار، پروژه طرح مدیریت ماتریکس ریسک خطر بوفون یک راهکار عملی انتخاب و با همکاری مدیریت محترم فنی نیروگاه به مرحله اجرا گذاشته شود. بدون تردید بررسی حوادث و نیروگاه‌های هسته‌ای به لحاظ سرمایه گذاری ارزی و به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای توسعه و پیشرفت جوامع بسیار مهم می‌باشد چرا که جایگزینی سرمایه‌های ازدست‌رفته چه به لحاظ انسانی و چه اقتصادی در این مجموعه‌ها به راحتی امکان پذیر نیست.