سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد یونسی – پزشک و جراح عمومی

چکیده:

ایمنی عبارت است از انعکاس روانی سازگاری با نظم و قاعده طبیعت حالتی بوجود می آورد که به آن احساس ایمنی می گوییم. هر وقت این نظم و قاعده تغییر کند ترس بر موجود زنده مستولی می شود و دچار دل نگرانی می گردد. حالت روانی موجود زنده در این گونه مواقع ناایمنی نام دارد. رفتار هر حیوان در محیط زندگیش با وجودش پیش آمدکار و حالت نا ایمنی باید همواره موفقیت آمیز باشد تا به بقای نوع حیوان بینجامد، از این رو می توان حکم کرد همه انواع زنده کنونی رفتاری موفقیت آمیز داشته است. رفتار نوع آدمی ناموفق ترین رفتارهاست و احتمالا به نابودی نوع او و یوسفر خواهد انجامید. تقریبا همه فرآیندهای رفتاری دارای دو جزء است: جزء ارثی و جزء آموخته
سه نوع الگوی رفتاری در حیوانات تشخیص داده شده: انعکاس و فعال و شناختی
ابعاد نوین امنیت انسانی عبارت است از:
۱- امنیت اقتصادی
۲- امنیت غذایی
۳- امنیت محیط زیست
۴- امنیت بهداشتی
۵- امنیت فردی
۶- امنیت اجتماعی
۷- امنیت سیاسی