سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا امینی –

چکیده:

بدلیل سرمایه گذاری لازم جهت گسترش صنعت پتروشیمی در برنامه های عمرانی دولت بالاخص مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی در منطقه ماهشهر و عسلویه، تحقیق و بررسی ایمنی و عملکرد این صنعت مهم در ایران را بیش از پیش مورد تاکید قرار میگیرد. یکی از خصائص ممیزه و ویژه کارخانجات در صنعت پتروشیمی این است کهمقادیر زیادی از مواد و ترکیبات شیمیایی بالقوه خطرناک در لوله ها، مخازن و دستگاه های تحت فشار و حرارت که توسط تعدادی اپراتور مستقر در اتاق کنترل اداره می شوند، همگی یکجحا و در یک محل متمرکز شده آن. شدت زیانهای جانی و مالی سوانح درصنایع پتروشیمی در حال حاضر، بیش از پیش ضرورت استفاده از تدابیر ایمنی مبتنی بر روشهای علمی را ایجاب می کند. در این مقاله پس از مرور مختصر پیامدهای ناگوار سوانح درکارخانجات پتروشیمی و معرفی مسببین و فصول مشترک آنها، یکی از مهمترین علل و عوامل این حوادث که همانا نقش انسان و خطای انسانی می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس زمینه های شایان توجه و اقدامات موثر در ایمنی و کنترل ریسک ارائه و تدابیر ایمنی لازم معرفی و نقش مدیریت در اجراء کارآئی آنها تجزیه و تحلیل شده است.