سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامران رهگذار – فوق لیسانس معماری، شرکت مهندسی مشاور پنام

چکیده:

خسارات ناشی از آتش سوزی هایی که در انبار های صنعتی روی می دهد، نسبت به بسیاری از ساختمان ها بیشتر است. برای کاهش خسارت ناشی از این آتش سوزی ها باید:
– انبارهای بزرگ با توجه به ارزش کالاهای ذخیره شده، به انبارهای کوچکتر تقسیم شوند.
– برخی کالاها در یک انبار و یا کنار هم چیده نشوند.
– ارتفاعات مجاز و فواصل مجزاسازی میان کومه ها رعایت گردد.
– مصالح مورد مصرف در بسته بندی ها و درجه آتش پذیری آنها در نظر گرفته شود.
– موقعیت کالاهای سوختنی و غیر سوختنی نسبت به دیوارهای داخلی و بیرونی انبارها تعیین گردد.
– از مدیریت آگاه و کارآمد ، همراه با نظارت مستمر و دقیق بهره گیری شود.
– در طراحی حفاظت از حریق، اجرا و ایمن سازی انبارهای صنعتی باید:
– نخست مطالعات مهندسی ، جایابی های کلی و دسته بندی ها صورت گیرد و سپس تمهیدات سه گانه کاهش دهنده ریسک، حفاظتی عیر عامل، تدافعی عامل و پیشگیری از خطر، موضوعا برای هر تهدید به کار گرفته شود.