سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل فاطمی – کارشناس مسئول علائم، مرکز تحقیقات را ه آهن

چکیده:

یکی از نقاط مهم و سانحه خیز را هآهن، تقاطعهای همسطح جاده و ریل است، که حذف تمامی آنها در برنامه بلند مدت اکثر شبک ههای حمل و نقل ریلی قرار دارد. اما با توجه به اینکه تبدیل همه گذرگاههای همسطح به غیر همسطح مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است، کشورهای مختلف از تجهیزات مکانیز های تحت عنوان سیستم راهبند هوشمند برای افزایش ایمنی گذرگاههای خود استفاده م یکنند. لذا در این مقاله سعی داریم ضمن مرور گذرگاهها و راههای افزایش ایمنی آنها، سیستم راهبند هوشمند را که در اکثر را هآهنهای پیشرفته دنیا مورد استفاده واقع شده است به همراه تجربه را ه آهن ایران در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم