سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

برای کشور لرزه خیزی مانند ایران لازم است ساختمان های روستایی، ضمن دارای بودن مقاومت و پایداری سازه ای در مقابل بارهای قائم، در برابر بارهای ناشی از زلزله نیز از مقاومت کافی برخوردار باشند. در حال حاضر، وجود ضعف های سازه ای بسیار در اینگونه ساختمان ها نشان دهنده نقایص فنی، عدم توجه به مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای این ساختمان ها، و عدم کنترل کیفیت مصالح آن ها است. در این مقاله، با هدف شناسایی ضعف های سازه ای موجود و ارائه راه حل هایی برای رفع آن ها ، ضمن استناد به یافته های علمی، مطالعات میدانی در چندین روستای کشور نیز انجام شده است.
در ساختمان های سنتی روستایی و برای تاخیر در ایجاد ترک ها و جلوگیری از سقوط قسمتهای مختلف ساختمان هنگام وقوع زلزله، باید کلیه اعضای ساختمان یک پارچه عمل نمایند. مهمترین موارد ایمن سازی ساختمان های سنتی روستایی که در این مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت شامل موارد زیر میگردند:
۱٫ ایجاد صلبیت لازم برای کف یا سقف .
۲٫ بررسی نحوه اتصال مناسب سقف به دیوارها .
۳٫ ایجاد یکپارچه در ساختمان با استفاده از تیرهای پیوند در زیر سقف .
۴٫ در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تقویت محل تقاطع دیوارها .
۵٫ انجام اقدامات لازم جهت افزایش مقاومت جانبی ساختمان به وسیله دیوارهای برشی موجود یا دیوارهای برشی اضافی.
۶٫ تقویت پی در صورت لزوم .