سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

بیژن منتصری – مشاور ایمنی شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران

چکیده:

در معادن زیرزمینی ریزش سقف و سقوط سنگ یکی از حادثه سازترین عوامل محسوب می شود. اهمیت وقوع ریزش تا آنجا است که به کمک آن می توان به سطح ایمنی پی برد.
بر اساس آمار موجو.د تقریبا یک سوم کل حوادث در معادن زغال سنگ دنیا را که ازنظر صنعت معدنکاری پیشرفته اند ریزشهای بزرگ و سقوط سنگ تشکیل می دهد که در مقایسه با معادن کشورمان که فاقد وسایل و تجهیزات مدرن است از وضعیت بسیار مناسبتری برخوردار می باشاند.
با توجه به اهمیت موضوع لازم دانستم دراین زمینه مقاله ای تقدیم سروران دانشمند و همکاران معدنکار کشورمان بنمایم.
مقاله حاضر شامل موارد ذیل می باشد:
تحلیلی بر عوامل موثر وقوع ریزش های بزرگ و سقوط سنگ همچون وضعیت زمین شناسی لایه و طبقات پیرامون آن.
ارائه روشهای مناسب جهت پیشگیری و مقابله با ریزش از نظر فنی – ایمنی و اقتصادی و آموزشی
پیشنهاد ضرورت ایجاد یک سازمان بازرسی ایمنی در سطح وزارت معادن و فلزات و تاسیس موسسهملی تحقیقات ایمنی و بهداشت معادن.
امید است که با بکارگیری روشهای پیشنهادی بتوان میزان وقوع حوادث را تا حد ممکن کاهش داد.