سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیمراد موسی پور – عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی

چکیده:

این مقاله حاصل یک مطالعه تحقیقی است که به بررسی و مطالعه تاثیرات استفاده از اینترنت و خدمات جانبی آن بر تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان کاربر اینترنت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق پیمایش و داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، و ازآزمونهای تی تست، آنالیز واریانس، همبستگی پیرسن و تحلیل مسیر برای تبیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. نهایتا یافته های این تحقیق تاثیرات استفاده از اینترنت را بر افزایش همکاری های علمی نشان داده است، به علاوه نشان داده است که هرچه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر از اینترنت استفاده کرده اند، تولیدات علمی و پژوهشی آنان بیشتر بوده است، به بیانی دیگر بین میزان استفاده از اینترنت و کمیت تولیدات علمی کاربران و همچنین بین میزان استفاده از اینترنت و افزایش همکاریهای علمی کاربران یک همبستگی مثبت خطی وجود داشته است.