سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نصرالله عباسی – دانشجوی دکتری زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی و گروه زمین شناسی دانشگاه
ایرج مؤمنی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

آثار فسیلی (Trace fossils) واحد رکشا (میوسن زیرین-میانی) در حوضه ی مکران شامل گروه های زیر است: الف) آثاری که مرزهای رخساره ای را قطع می کنند و در بخش های مختلف حوضه ی رسوبی اعم از عمیق یا کم یافت می شوند. با توجه به رخساره ی رسوبی همراه این آثار، آنها را می توان به عنوان شاخص حوضه ی رسوبی فلیشی عمیق با رسوبگذاری توربیدیتی در نظر گرفت. ب ) آثاری که بدون تعلق به رخساره ی اینکولوژیکی خاص، شاخص حوضه ی رسوبی فلیشی هستند. نزدیک ترین ایکنوفاسیس به این رخساره رسوبی، ایکنوفاسیس های نرئیتس (Nereites) است. پ )آثاری که جزو ایکنوفاسیس های نرئیتس، کروزیانا (Cruziana) و اسکولیتوس (Skolithos) است و شرایط کم عمق شونده به طرف بالا، از قاعده تا رأس توالی واحد رکشا را نشان می دهند. آثار فسیلی بخش های قاعده ای واحد رکشا متنوع، ولی با فراوانی کم هستند، در حالی که در بخش های رأس آن دارای آثار فسیلی فراوان، اما با تنوع اندک می باشند.