سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم معتمد الشریعتی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه بیرجند
سیدناصر رئیس السادات – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه بیرجند

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه قسمتی از ایالت ساختاری سیستان می باشد . در این مطالعه ایکنوفسیل های رسوبات شمال بیرجند ( پالئوسن – ائوسن ) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است . ت والی مورد مطالعه با کنگلومرای قاعده ای شروع شده و سپس با تناوبی از رسوبات شیلی و مارنی به همراه لایه های آهکی دنبال می شود . سپس توالی ضخیمی از شیل و ماسه سنگ بر روی آنها قرار میگیرد که حاوی ایکنوجنس های فراوان می باشد . هفده ایکنوجنس و گونه های مرتبط با آنها شامل :
Cosmorhaphe sinuosa, Cosmorhaphe isp., Golckeria isp., Halopoa isp. (Fucusopsis isp.), Helminthoida isp., Helminthorhaphae japonica, Megagrapton irregularis, Megagrapton isp.1 , Nerites isp., Ophiomorpha annulata, Ophiomorphae isp., Paleodictyon majus, Paleodictyon strozii, Paleodictyon isp., Paleophycus isp., Planolites isp., Scolicia prisca, Scolicia strozzii, Scolicia isp. 1 , Scolicia isp.2 , Scolicia isp.3 , Skolithos isp., Spirophycus isp., Subphyllochorda isp., Thalassinoides isp. and Urohelminthoida appendiculata
می باشند . ایکنوجنس های شناسایی شده در تفسیر مشخصه های پالئواکولوژیکی همچون اکسیژن و عمق مورد استفاده قرار گرفته است . علاوه بر این رفتار شناسی این ایکنو فسیلها مطالعه گردیده است