سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصرالله عباسی – گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

سازند روته در برش چینه شناسی جنوب غرب ابهر با داشتن ضخامتی بیش از ۵۰ متر شامل توالی منظمی از لایه های آهکی است که با مرزهای ناپیوسته بر روی سازند دورود و در زیر سازند شمشک قرار دارد. در این سازند اثار فسیلیفراوانی وجود دارد که شاخص ترین آنها کندریتس (condrites)، ریزوکورالیم (Rhizocorallium) و دو ریخت متفاوت زئوفیکوس (Zoophycos) می باشند. شدت زیست آشفتگی لایه ها متفاوت بوده بطوریکه شامل ۵ ایکنوفابریک است. ایکنوفاریک ۱ با لایه بندی ضخیم فاقد هر گونه زیست آشفتگی است. ایکنوفابریک های ۲، ۳و۴ به ترتیب دارای زیست آشفتگی کمتر از ۱۰% بین ۱۰% تا ۵۰% و بیش از ۵۰%هستند. ایکنوفابریک ۵ در حدود ۶۰% زیست آشفتگی نشان می دهد. میزان هر یک از ایکنوفابریک ها به ترتیب ۳۴/۸۵، ۳۵/۷۵، ۱۴/۶، ۵/۳ و ۹/۵ درصد است. مجموعه آثار فسیلی و ایکنوفابریکی فوق، رخساره آثار فسیلی را حد واسط ایکنوفاسیس های کروزیانا – زئوفیکوس نشان میدهند. این رخساره شرایط هیدرودینامیک آرام با رسوبگذاری ریزدانه غنی از مواد آلی و فقیر از اکسیژنرامشخص می کند. تغییرات ایکنوفابریک و رنگ لایه ها، ۶ چرخه تغییرات شرایط محیط رسوبگذاری را منعکس می نماید. چرخه های نامتقارن اول و دوم با ضخامت تقریبا مساوی، تغییرات کند و بطئی را در جهت زیست آشفتگی بالا و چرخه های سوم تا پنچم که تا حدودی متقارن هستند دارای تغییرات شدید و چرخه ششم روند نامساعد شرایط زیست محیطی را نشان می دهند.