سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید نادگران – دانشگاه شیراز – دانشکده علوم – بخش فیزیک
امیر حسین زاهد – دانشگاه شیراز – دانشکده علوم – بخش فیزیک

چکیده:

غلظت آلاینده های SO2 , NO2 , O3 منطقه خاصی از شیراز توسط سامانه DOAS اندازه گیری شده است، این مقاله ضمن گزارش داده ها، آنها را با سامانه استاندارد موسوم به تحلیل گر گازی سیار (MGA) اطمینانسازی می نماید . نتایج نشان میدهد که داده های DOAS به نحو قابل ملاحظه ای با تحلیل گر مزبور سازگاری داشته و توافق بسیار خوبی بین آنها وجود دارد . از آنجا که سامانه MGA یک سامانه با استاندارد جهانی EPA است ،بدین ترتیب داده های سامانه DOAS نیز از اطمینان (Reliability) و اعتبار برخوردار میباشد.