سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد طاهران ورنوسفادرانی – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا – پژوهشکده زیرسطحی
محمدرضا مشیرفر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا – پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

یکی از مسایل بسیار حیاتی در زیر دریایی ها تامین انرژی الکتریکی با قابلیت و ضریب اطمینان بالا می باشد که از منابع مختلف همچون باتری های سرب اسید، نقره روی و نیکل کادمیوم جهت تغذیه مصارف برقی قابل حصول می باشد.
با توجه به محدودیت فضا و انرژی در زیر دریایی ها وجود یک منبع با چگالی بالا کارآمد که بتواند جایگزین منابع انرژی قبلی شده و پارامترهای اساسی زیر دریایی را از قبیل برد، مدت زمان ماندگاری در زیر آب، حرکتهای سطحی و زیر سطحی و کاهش زمان شارژ باتری ها را به طور قابل توجهی تغییر دهند را می طلبد. هدف اصلی این مقاله معرفی و تاثیر کاربرد باتری های لیتیمی در زیر دریایی ها سبک و سنگین و کلیه وسایل زیر آبی از قبیل ASDS, AUV, UUV, ROV می باشد که می تواند تاثیر به سزایی در تعیین پارامترهای مهم طراحی و تامین انرژی باشد.