سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده فنی، بخش مکا
غلامحسین رحیمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
مجید میرزایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق بار حد پلاستیک لوله های ترک دار تحت بارگذاری فشار داخلی، بر اساس آنالیزهای محدود، به دو شیوه غیر خطی و کاهش مدول بررسی شده است. ترک ها به صورت سطحی و طولی و نیم بیضوی داخلی و خارجی در نظر گرفته شده اند. در این تحلیل ها اثر تغییرات مشخصات هندسی ترک و مخزن بر روی بار حد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نتایج روش کاهش مدول نیز به عنوان روش تقریبی به روش غیرخطی که نتایج دقیق می دهد مقایسه شدهکه همخوانی خوبی بیناین دو روش وجود دارد.