سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر توکلی صبور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی – پژوهشکده علوم زمین
محمد لطفی – پژوهشکده علوم زمین
عباس آسیابانها – دانشگاه بین المللی امام خمینی – گروه زمین شناسی

چکیده:

در رشته کوه های طالقان در البرز مرکزی (بین استان تهران و قزوین) ، فعالیتهای تکتونیکی باعث جایگزینی سنگ های خروجی (گدازه ها) با ترکیب بازالتی شده اند. در این تحقیق، سعی در بررسی سنگ های مذکور و طبقه بندی آنها با استفاده از روش سنجش از دور گردیده است. لذا با استفاده از پردازش تصاویر رقومی ماهواره ای IRS—D (Pan) , Landsat 7 (ETM+) و اعمال تکنیک های مختلف در پردازش تصاویر در این راستا گام برداشته شده است.