سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی رضا سفیانیان –
سید جمال الدین خواجه الدین –

چکیده:

اصفهان یکی از کلان شهرهای کشور است که طی چند دهه گذشته با رشد سریع شهری رو به رو بوده است. با توجه به اینکه اطراف شهر اصفهان به باغات و زمینهای کشاورزی محدود میشود، رشد سریع این شهر باعث تبدیل و از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی شده است. داده های ماهواره ای امکان توصیف تغییرات پوشش یک منطقه را دارند. این داده ها می توانند مطالعات مربوط به رشد شهرها و تاثیر آنها بر اراضی اطرافشان را به خوبی نشان دهند. هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری داده های ماهواره ای برای نشان دادن تاثیر رشد شهر اصفهان بر اراضی اطرافش طی چهار دهه گذشته است. بدین منظور از دوسری داده ماهواره ای MSS مربوط به سال ۱۳۵۱ و داده ماهواره ای AWIFS برداشت شده در سال ۱۳۸۵ استفاده گردید. پس از زمین مرجع کردن تصاویر در محدوده فعلی شهر اصفهان با استفاده از شاخص گیاهی NDVI دو تصویر با یکدیگر مقایسه شدند. مقایسه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد پوشش سبز سال ۱۳۵۱ که عمدتاً جزء اراضی کشاورزی بوده اند. به کاربریهای دیگر اختصاص یافته اند.