سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
مهدیه حسینجانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین

چکیده:

با توجه به اینکه بیشتر ذخایر مس پورفیری همراه با هاله های دگرسانی می باشند، شناخت این مناط می تواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای بسیار مفید باشد. رده بندی تصویر یکی به کارگیری روش های رده بندی نقشه برداری زاویه طیفی و عدم اختلاط طیفی خطی بر روی دسته داده LIB سنجیده استر مناطق دگرسانی موجود در برگه ۱۰۰۰۰۰: ۱ ساردوئیه، جنوب استان کرمان، مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا داده های L1B سنجیده استر توسط کالیبراسیون میانگین بازتاب داخلی (IARR) کالیبره شدند و سپس بر روی این داده ها با استفاده از طیف تصویر و طیف سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) پردازشهای پیشرفته SAM و LSU انجام گرفت. نتایج حاصل از پردازش نشان داد که استفاده از طیف تصویر نتایج واقعی تری را نسبت به طیف سازمان زمین شناسی آمریکا بدست می دهد. استفاده از روش LSU علاوه بر بارزسازی مناطق دگرسانی فراوانی نسبی مواد را نیز تعیین می نماید.