سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
علی منصوریان – استادیار گروه GIS، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصی
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار گروه سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی

چکیده:

هدف دراین مقاله بکارگیری یک روش بارزسازی کنتراست. جهت اصلاح یک تصویر با روشنایی غیر یکنواخت می باشد.این روش اغلب برای بارزسازی کنتراست پایین تصاویری که به علت روشنایی ضعیف ، محدودهدینامیکی کوچک در سنسور تصویر برداری، خطا در تنظیم گشایش لنز در طول تصویربردرای و … بوجود می آید، مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش اطلاعات فرکانس پایین تصویر با تغییرات معمول پردازش می شود تا اینکه اطلاعات فرکانس بالای تصویر با تبدیل لگاریتمی اغراق آمیز شود. با انجام این پردازش جزئیات در تصویر در مقایسه با روشهای معمول بهتر بارز می شود، که این می تواند در بارزسای و تصاویر ماهواره ایکه بعلت وجود سایه یا ضعف محدوده دینامیکی سنجنده دارای روشنایی غیر یکنواخت هستند استفاده شود.