سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین مختارزاده سلماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی مکانیک, آزم
محمد پرنیانپور – استاد دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق تأثیر فعالیت عضلات اطراف محفظه شکمی در تعامل با سیال داخل شکمی بر بارهای روی ستون فقرات مورد بررسی قرار می گیرد. عضلات به صورت پوسته، ستون فقرات به صورت تیر سه بعدی و محفظه داخل شکمی بهصورت سیال مدل شده اند. صحت گذاری مدل نیز با آزمایشات انجام گرفته در ادبیات صورت گرفت. عضلات به صورت تک به تک و ترکیبی فعال شدند سپس با استفاده از برنامه نوشته شده در نرم افزار ANSYS نتایج استخراج شدند. نتایج نشان دادند که فعالیت عضلات تأثیر به سزایی بر فشار داخل شکمی و بارهای روی ستون فقرات دارند. همچنین زاویه عضلات و محل قرارگیری عضلات نیز بر عوامل بالا مؤثرند. بطور مثال گروه عضلانی TA که زاویه فایبرهای آنها افقی است بار کمتری روی ستون فقرات ایجاد می کند و فشار داخل شکمی نیز نسبت به دیگر عضلات با توجه به بار اعمالی افزایش بیشتری نشان می دهد.