مقاله بارکلي و ابزار انگاري در علم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بارکلي و ابزار انگاري در علم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارکلي
مقاله ابزارگرايي
مقاله واقع گرايي
مقاله واژه نظري
مقاله واژه مشاهده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله در پي آمده درصدد بررسي ديدگاه بارکلي در فلسفه علم از سه منظر وجود شناسي، معرفت شناسي و معني شناسي است. ديدگاه بارکلي در فلسفه علم مبتني بر تجربه انگاري و بر مبناي رويکرد او به زبان و کاربرد واژه ها درتئوري هاي علمي است.
اين ديدگاه از منظر وجود شناسي براي ترم هاي تئوريک و تئوري هايي که مبتني بر اين گونه ترم ها است، قایل به وجود واقعي نيست و در بعد معرفت شناسي نيز تئوري هاي علمي را نه عامل معرفت جديد مطابق واقع بلکه ابزاري براي محاسبه و همچون فرض هاي رياضي مي داند و از نظرگاه معني شناسي نيز اطلاق صدق و کذب به چنين مفاهيم و تئوري هاي علمي نادرست است.