سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر صفوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه تربیت مدرس
حمید محرمی – استادیار سازه دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله تعیین بار کمانشی ستونهای با مقطع متغیر – که در قاب های شیب دار موارد استفاده ی زیادی دارد- با روش نوینی ارائه می گردد (‌برای کمانش داخل صفحه قاب) مساله مورد نظر به صورت قاب یک دهانه متقارن با تکیه گاه های مفصلی بررسی می شود. تحلیل مساله روش تفاضلات محدود و روش کار مجازی انجام می شود. نتایج تحلیل در مورد تعدادی مساله گزارش گردیده و با نتایج حاصل از کار محققین دیگر مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده با تقریبی مناسب بار بحرانی قاب مورد بررسی را بدست داده و با توجه به فرمول بندی آن، قابل گسترش برای تعیین بار بحرانی قاب های نامتقارن می باشد.