مقاله بار بيماري هاي كودكان ۱۴-۰ سال در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بار بيماري هاي كودكان ۱۴-۰ سال در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار بيماري ها
مقاله كودكان ۱۴-۰
مقاله سال
مقاله YLD؛ YLL؛ DLYs

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كبير محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شاخص سال هاي عمر تطبيق شده براي ناتواني (DALYs) پيامدهاي كشنده و غيركشنده بيماري ها و آسيب ها را در قالب يك عدد خلاصه كرده و مشكلات سلامت جوامع را به صورت كمي بيان مي نمايد هدف از اين تحقيق برآورد بار بيماري هاي كودكان ۰-۱۴ سال بر حسب شاخص DALY در سطح ملي مي باشد.
روش تحقيق: از روش هاي سازمان جهاني بهداشت براي برآورد بار مرگ زودرس، بار ناتواني و DALY استفاده شد. چند تطبيق در روش هاي مزبور صورت گرفت.
يافته ها: تعداد DALY ناشي از بيماري هاي كودكان ۰-۱۴ سال، ۲۹۸۱۹۱۹ سال بود: %۵۶ اين ميزان عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس و %۴۴ آن عمر از دست رفته به علت ناتواني بود؛ %۳۷ به علت بيماري هاي هنگام تولد و عوارض ناشي از زايمان، %۳۰ ناشي از حوادث عمدي و غيرعمدي، %۷ در اثر بيماري هاي مادرزادي، %۵ به علت بيماري هاي تغذيه اي و متابوليك، %۴ در اثر بيماري هاي دستگاه گوارش و بقيه در اثر ساير بيماري ها بود. تعداد DALY  ناشي از بيماري هاي كودكان ۰-۱۴ سال عبارت است از: ۱۳۳۰۱۷۵ سال در دختران و ۱۶۵۱۷۴۴ سال در پسران. نسبت DALYs ناشي از بيماري هاي كودكان ۰-۱۴ سال به كل، ۲۰۷٫۴۴ در ۱۰۰۰ بود. بيماري ها و اختلالات هنگام تولد بالاترين بار را در كودكان ۰-۱۴ سال ايجاد مي كردند كه به ترتيب عبارت بود از: ۶۲۱۸۷۵ سال در پسران و ۴۸۰۱۲۷ سال در دختران.
نتيجه گيري: نتايج بار ملي بيماري ها عيني ترين شواهد موردنياز براي سياست گزاري و مديريت برنامه هاي سلامت، پژوهش هاي سلامت و توسعه منابع بخش سلامت مي باشند.