سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

افشین صحت نیاکی – مهندسین مشاور پارس کنسولت – تهران
علیرضا مطهری –

چکیده:

سد پیشین برروی رودخانه باهو در استان سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۳۷۲ افتتاح شده و هم اکنون در حال ابگیری است این سد از نوع خاکی با هسته رسی با ارتفاع ۶۳ متر و طول تاج ۴۰۰ متر بوده و ظرفیت ذخیره مخزن آن ۱۷۵ میلیون متر مکعب MCM است اورد متوسط رودخانه در محل سد MCM 148 با حداکثر MCM 1400 و حداقل MCM 9 درس ال بوده و حجم آب قابل تنظیم در تین سد MCM 115 منظور گردیده است از آنجا که از مطالعات مرحله اول این سد نزدیک به ۲۰ سال می گذرد ضرورت بازنگری به بار رسوبات به سد در اغاز بهره برداری از مخازن حائز اهمیت تشخیص داده شد دراین مقاله ضمن مرور نتایج مطالعات قبلی امارو اطلاعات جدید مورد تجزیه و تحلیل قراگرفته و منحنی های دبی – اشل و دبی غلظت رسوب تصحیح و به هنگام گردیده اند. سپس تخمین اورد رسوب رودخانه باهو دراین ایستگاه پیشین به دو روش منحنی تداوم جریان و هیدروگراف سیلابها انجام پذیرفته و ضمن تشریح روشها نتایج آنها مقایسه شدها ند.