سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد یزدی – برق منطقه ای تهران
سیدعلی پویان – برق منطقه ای تهران

چکیده:

امروزه کاهش تلفات از طریق انتخاب یک توپولوژی بهینه برای شبکه، به خصوص در بخش توزیع که بیشترین تلفات سیستم در آن رخ می دهد، به عنوان ی ک راهکار عملی و مؤثر مورد توجه قرار گرفته است . اصولاً انتخاب توپولوژی بهینه در دو مرحله طراحی و توسعه شبکه های توزیع قابل توجه است . در این مقاله با تعیین یک تابع هدف چند منظوره که امنیت سیستم، کیفیت ولتاژ و کاهش تلفات را به عنوان اهداف خود مورد توجه قرار م ی دهد، سعی می شود تا نحوه تغییر ساختار سیستم برای بهینه نمودن تابع هدف با ترکیب دو روش الگوریتم ژنتیک و منطق فازی مورد توجه قرار داده شود . همچنین با بررسی ساختار یک شبکه نمونه، تغییرات حاصل شده در مشخصه های امنیت، کیفیت توان و تلفات سیستم به وضوح نشان داده می شود .