سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید جلیل زلده – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی – گروه برق
وحید نبئی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی – گروه برق
غلامرضا زارعی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی – گروه برق
محسن زندی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی – گروه برق

چکیده:

مسئله بهینه سازی درسیستمهای توزیع تجدید ساختار یافته با هدف مینیمم سازی مجموع هزینه انرژی تهیه شده در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است ازآنجاییکه متولیان تولید انتقال و توزیع انرژی درمحیط بازارسعی درکاهش هزینه های پرداختی و افزایش سود دریافتی دارند اثر اقتصادی بازارایی فیدرهای یک شبکه توزیع چند فیدره که قیمت تمام شده انرژی درپستهای تغذیه آن با نکدیگر متفاوت است .