مقاله بازآموزي سبک اسنادي و رضايت زناشويي در زوج هاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: بازآموزي سبک اسنادي و رضايت زناشويي در زوج هاي ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازآموزي اسنادي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله زوج ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: السادات قريشيان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثربخشي بازآموزي سبک اسنادي در افزايش رضايت زناشويي زوج ها، ۲۰ زوج ايراني از مرکز مشاوره و مداخله خانواده شهر اصفهان به گونه غيرتصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه جايگزين شدند. در گروه آزمايشي به مدت هفت جلسه هفتگي بازآموزي سبک اسنادي به کـار گرفته شد. گروه گواه جلسه اي نداشتند. پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (اولسون، فورنير، دراکمن، کوبين و بارنز، ۱۹۸۹) سه بار اجرا شد: قبل از آغـاز آموزش، بلافاصله و دو ماه پس از پايان آموزش. نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري نشان دادند که بازآموزي سبک اسنادي، رضايت زناشويي را به طور معناداري (P=0.001) افزايش مي دهد. يافته ها براساس نقش بازآموزي اسنادي در افزايش تعاملهاي مثبت و کاهش تعامل هاي منفي در زوج ها مورد بحث قرار گرفتند.