سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۵۳

نویسنده(ها):

احمد هادی پور – رئیس طرح و توسعه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، لیسانس مهندسی صنایع.

چکیده:

هدف از ارایه این مقاله شناخت بازارهای دوسویه (Two Sided Market)، شناخت ارکان و نحوه تعامل بین آنها، تعیین ابزارهای موجود برای تعامل بین ارکان در این نوع بازارها و نقش آن در صنعت کارت‌های الکترونیکی به عنوان ابزاری در بانکداری الکترونیکی می‌باشد. در این راستا بانک صادرکننده، بانک پذیرنده، تامین‌کننده شبکه ارتباطی، دارنده کارت و پذیرنده کارت به عنوان ارکان بازارهای دوسویه و صنعت کارت‌های الکترونیکی مشخص شده و نحوه تعامل و ارتباط بین ارکان در حالات مختلف طبق الگو‌های موجود دنیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برای این منظور تعیین کارمزدی بین ارکان به عنوان ابزاری موثر برای ارتباط آنها و حفظ منافع طرفین در صنعت کارت‌های الکترونیکی با نام کارمزد (Interchange Fee) تعیین شده و نحوه مشخص شدن مقادیر و پرداخت بین ارکان تدوین خواهد شد. در ایران بازار صنعت کارت‌های الکترونیکی به عنوان بازارهای دوسویه مشخص شده و همچنین نقاط ضعف و قوت شناسایی صحیح، تعاملات و نقش کارمزد بین ارکان در ایران بررسی و تحلیل شده و مشکلات بوجود آمده و راهکارهای پیشنهادی برای پیشرفت این صنعت در بازار ایران با استفاده از تعاریف بازارهای دوسویه و ابزارهای قابل تعریف، ارایه خواهد شد.