سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه سایانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دفتر بهره وری آب کشاورزی، معاونت صنایع و ا

چکیده:

کشور ایران با گسترده وسیعی از اقلیم خشک و نیمه خشک، در طول تاریخ با مفهوم کم آبی، به خوبی آشنا بوده و مردمان این دیار، جهت ابقاء و تداوم زندگی، با استفاده از شیوه ها و راهکارهای مختلف و خلق نهادها و مختلف، به خوبی با مفهوم کم آبی آشنا بوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده اند . از جمله این نهادها، بازار محلی آب می باشد که به صورت غیر رسمی، توسط اجتماعات محلی و مطابق با شرایط محل شکل گرفته و با مرور زمان، همچون سایر مناسبات اجتماعی، جزئی از اجزای لاینفک زندگی ایشان درآمده است . این نهادها، به خوبی بیانگر همکاری و مشارکت مردم در تطابق با شرایط کم آب و اجتناب ناپذیر منطقه ب وده که از حداقل های منابع محدود آب، بهره برداری بهینه به عمل آمده است . در این مقاله، به شرح و بررسی جوانب مختلف
این فرصت پرداخته شده و راهکارهای اجرایی مناسب، برای تقویت چنین نهادهایی مورد تحلیل قرار می گیرد .