مقاله بازاريابي ماهي در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بازاريابي ماهي در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار ماهي
مقاله حاشيه بازار
مقاله کارايي بازار
مقاله حاشيه بازار رساني
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل بازار فرآورده هاي دريايي و ارایه راه حلي براي رفع مشکلات موجود، افزون بر بهبود وضعيت صيادان، به پايداري ذخاير دريايي نيز کمکي بسيار ميکند، لذا هدف از اين مطالعه بررسي بازاريابي آبزيان در استان هرمزگان به منظور تدوين رهيافتي براي حل مشکلات و توسعه بازار اين گروه از فرآوردهاست. در اين راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکميل پرسشنامه نمونه تصادفي مرکب از ۹۰ صياد، ۱۴ عمده فروش و تبديل کننده و ۲۵ خرده فروش داده هاي مود نياز جمع آوري و کارايي فني و قيمتي بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشيه بازاريابي برآورد شد. بررسي وضعيت بازار آبزيان در منطقه هرمزگان نشان داد که عموما سهم توليد کننده يا صياد از قيمت پرداخت شده به وسيله مصرف کننده نهايي بسيار کم است. سهم پايين صيادان و حاشيه بالاي بازار رساني انواع ماهي در شهرستان بندر لنگه در مقايسه با بندرعباس نيز بيشتر است. دليل موضوع اخير را مي توان در فاصله زيادتر مراکز صيد و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعاليت تعاوني هاي صيادي جستجو نمود.
همچنين ارزيابي نشان مي دهد که نا آگاهي از شرايط بازار، نبود تسهيلات، مجوزهاي صيادي و امکانات زيربنايي از مهم ترين مشکلات صيادان است. براين اساس به نظر مي رسد که براي رفع مشکلات ياد شده، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرايط بازار رساني آبزيان در استان هرمزگان پيگيري يک استراتژي مبتني بر کارگروهي ضروري باشد. تشکل هاي تعاوني از گذشته وجود داشته است، اما بيشتر به صورت ادغام افقي مي باشند يعني اين که تعاوني ها بيشتر از صيادان تشکيل شده و ساير عامل هاي بازار از جمله توليد کنندگان نهاده ها، تبديل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشي نداشته اند، لذا ادغام عمودي در کنار ادغام افقي توصيه مي شود.