مقاله بازاريابي و تجاري سازي فناوري هاي جديد: مراحل، عوامل تسهيل كننده و كليدي موفقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بازاريابي و تجاري سازي فناوري هاي جديد: مراحل، عوامل تسهيل كننده و كليدي موفقيت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نتايج تحقيقات
مقاله تجاري سازي يافته هاي تحقيقاتي
مقاله مراحل بازاريابي و تجاري سازي فناوري
مقاله عوامل تسهيل كننده تجاري سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل نوآوري، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه بازار و توليد است كه با عنوان «انتقال فناوري از تحقيقات به توليد» مطرح مي شود. واقعيت اين است كه هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد.
فرايند تجاري سازي فناوري هاي جديد فرايندي پيچيده، نامنظم و تصادفي است و اين فرايند براي هر فناوري جديد داراي مشكلات و ويژگيهاي خاص خود مي باشد. تجاري سازي موفق فناوري حداقل نيازمند به تقاضاي كافي، برتري بالقوه فناوري براي پاسخگويي به آن تقاضا و يك سازمان و يا فرد كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهايي به بازار مي باشد.
يكي از مهمترين اركان فرايند تجاري سازي فناوري، بازاريابي فناوري مي باشد. بازاريابي فناوري از نوع بازاريابي تعاملي است، بدين معني كه كيفيت فناوري تا حد زيادي به كيفيت تعامل فروشنده و خريدار بستگي دارد.
در اين مقاله پس از تعريف فرايند بازاريابي و تجاري سازي فناوري به تبيين عوامل تسهيل كننده و تسريع كننده اين فرايند پرداخته شده است. همچنين در پايان برخي از عوامل كليدي كه منجر به افزايش احتمال موفقيت برنامه هاي بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي مي شود ذكر گرديده است.