مقاله بازاريابي گل رز هلندي در شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: بازاريابي گل رز هلندي در شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي
مقاله كارايي
مقاله گل رز هلندي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثقي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تنگناها و مشكلات توليد و بازاريابي و نيز مسيرهاي مختلف بازاررساني و خدمات مربوط به آن از قبيل حمل و نقل، بسته بندي، انبارداري، درجه بندي و استاندارد گل رز هلندي در شهرستان اصفهان، به عنوان يكي از عمده توليد كننده هاي اين گل، مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا، مقادير حاشيه بازاريابي، سهم عوامل بازاريابي در حاشيه بازاريابي، ضريب هزينه بازاريابي و كارايي بازاريابي محاسبه شد. اطلاعات اين تحقيق از طريق تكميل پرسش نامه از ٣٨ توليد كننده، عمده فروش (پخش كننده هاي گل هاي شاخه بريده) و خرده فروش (گلفروشي هاي سطح استان) و مصاحبه حضوري با ٤ شركت مشاوره در زمينه توليد و بازاريابي رز هلندي جمع آوري شد. نتايج تحقيق نشان داد که ۵۶٫۵ درصد توليدکنندگان فقط فعاليت توليدي دارند و هيچ گونه فعاليتي در زمينه صادرات به کشورهاي خارجي و حتي استان هاي ديگر نداشته اند. كارايي تكنيكي (۷۸٫۱۷ درصد) در مسير اصلي بيشتر از كارايي قيمتي (۳۴٫۶۷ درصد) است و كارايي بازاريابي محاسبه شده نشان مي دهد كه به ازاي هر ١٠٠ ريال هزينه خدمات بازاريابي، ١٨٨ ريال ارزش افزوده ايجاد مي شود. بر اساس نتايج به دست آمده، مشكلات بازار رز هلندي بررسي و پيشنهاداتي در زمينه حل مسايل موجود و بهبود توليد و بازاررساني گل رز هلندي ارايه گرديده است.