سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مینو سلسله – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی موسسه تحقیقات و آموزش
مریم شریعت – کارشناس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمانها در یافته ناد برای کسب موفقیت در دنیای پر چالش رقابتی به نگرشی یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند . به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقات خود را حول محور های از قبیل حفظ و استفاده از دانش متمرکز کرده اند عموما بسیاری از بینشهای موثر بازاریابی تحت نویژگی های مشتریان و الگوی خرید آنها پنهان شده است و مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش می تواند به نمایاندن آنها کمک کند تاکید بر مدیریت ارتباط با مشترین وظیفه بازاریابی را به حوزه کاربردی مطلئبی برای تجزیه تحلیل داده های مشتریان تبدیل کرده است . دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند از ابزاری برای عملی ساختن فرصتهای موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند .