سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران صادقی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
ناصر سنگینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
احمدرضا زاهدی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
محمدمهدی نظری – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

نوآوری مهمترین عامل انگیزه در توسعه اقتصادی می باشد. در طی نو آوری تحقیقاتی نقش عمده ای را در چند مرحله ایفا میکند. تقریبا بیشتر واحدهای تحقیقاتی متعلق به آموزش عالی است. بنابراین محدوده ای که در آن فعالیتهای R&D در دانشگاه بتوانند به فضای تجاری برسد و رقابت خود را توسعه ببخشند، بسیار مهم است.
برای اجرای موفق و عملکردی رضایت بخش در بازار، باید فلسفه تجاری مناسبی مطرح گردد و فعالیتهای طبق این سر فصلها برای تولید دانائی سازماندهی شود. در مورد R&D در دانشگاه تاکید بر فلسفه بازاریابی و کسب مهارتهای مدیریت بازاریابی، روش درستی جهت توسعه رقابت در زمینه نوآوریها در دانشگاه و افزایش منافع اقتصادی می باشد. در این مقاله رویکرد کنونی بازاریابی R&D دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.