سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر آل ابراهیم –
جواد نصیری –

چکیده:

شرکتهای سازنده لوازم خانگی در اثر تغییر و تحول شرایط و عوامل اثر گذار که روز به روز شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت، در مرحله حساس وپیچیده ای قرار گرفته اند. بعبارت دیگر صنعت لوازم خانگی کشور در برابر یک فرصت و چالش تاریخی و بی سابقه قرار گرفته است. جهانی شدن و حضور در بازارهای بین المللی، مستلزم تولید لوازم خانگی با کیفیت وقیمت قابل رقابت در مقیاس جهانی و افزایش میزان تولید فراتر از حداقل لازم جهت مصرف می باشد.
صنعت لوازم خانگی ایران مشابه اغلب صنایع داخلی در نفوذ به بازارهای بکر و مستعد کشورهای تازه استقلال یافته و حوزه خلیج فارس موفقیتی نداشته و این دور نمای نگران کننده ای از توان این صنعت در ورود به بازارهای جهانی است. موفقیت در عرصه جهانی وبهره برداری از فرصت و چالش تاریخی ایجادشده و دستیابی به بازارهای جدید و تامین خواسته ها و انتظارات مشتریان و جامعه نیازمند حمایت اصولی و نظام یافته دولت از بیرون و تغییر و تحول، قیمت تمام شده محصولات می باشد. بنیان و نظام قیمت گذاری حاکم بر صنعت لوازم خانگی کشور در سالهای گذشته باعث رشد انواع کاستیها، اتلافها، ناکارآمدیها و عدم حساسیت لازم در خصوص هزینه ها شده و نیز وضع انواع عوارض سبب افزایش نامعقول و غیر قابل رقابتی شدن قیمت تمام شده محصولات دراین صنعت گردیده است.
دراین مقاله سعیمی گردد اثرات بازار جهانی و عضویت / عدم عضوت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهامی بروی صنعت لوازم خانگی بررسی و راههای مقابله و کم کردن اثرات زیانبار احتمالی، تعیین حداثل تولید یک واحد جهت بقا، در بازار و … ذکر گردد.